Claustre de professors

Curs 20-21

Infantil

3 anys Ariadna Palomares i Rafel Miralles
4 anys Antònia Ferriol
5 anys Marga Llinàs
Suport Aina Fabiano

Primària

1r A M. Cristina Jorquera
1r B Jaume Gomila
2n Elisabet Riera i Alba Valero
3r A Joana M. Barceló
3r B Charo Llabrés
4t Sebastià Mut i Xisca Munar
Bàrbara Florit i Francesc Ferrer
6è  Catalina Torrens
Matemàtiques 2n cicle Francisca Barceló
Tallers 1r cicle Catalina M. Bover

Especialistes

Educació Física Cati Bauzà
Llengua anglesa Francesc Ferrer
Música Catalina Juan
Pedagogia Terapèutica Xisca Munar
Audició i Llenguatge Alba Valero
Religió Carmen Vidal de Villalonga
Orientació Antònia Garau
PTSC Tomeu Prohens