Claustre de professors

Curs 21-22

Infantil

3 anys Rafel Miralles
4 anys Antònia Ferriol
5 anys Ariadna Palomares
+1 Marga Llinàs
Suport pendent

Primària

1r  Leila Aguilera
2n Coloma Mulet / Llorenç Cerdà
3r A Bàrbara Florit
3r B Cati Torrens
4t Anna Perelló
5è  M. Antònia Esteva
Tomeu Oliver

Especialistes

Educació Física Cati Bauzà
Llengua anglesa Francesc Ferrer
Música Catalina Cortès
Pedagogia Terapèutica Coloma Mulet
Audició i Llenguatge Alejandra Moya
Religió M. Antònia Cabot
Matemàtiques 3r cicle Francisca Barceló
Suport infantil i 1r cicle Catalina Bover
Orientació Marta Salas
PTSC M. del Carmen Lirón