Claustre de professors

Curs 21-22

Infantil

3 anys Antònia Ferriol
4 anys Ariadna Palomares
5 anys Marga Llinàs
+1 Catalina Vallespir
Suport Melany Arias

Primària

1r  Elisabet Riera
2n A Leila Aguilera
2n B Sandra Martín
3r Antoni Bennasar
4t A M. Antònia Fiol
4t B M. Lluïsa Esteve
Tomeu Oliver
6è A Cati Torrens
6è B Bàrbara Florit

Especialistes

Educació Física Cati Bauzà
Llengua anglesa Francesc Ferrer
Música Catalina Cortès
Pedagogia Terapèutica Coloma Mulet
Audició i Llenguatge Alba Valero
Religió Francesca Coll
Matemàtiques 2n cicle Francisca Barceló
Suport 1r cicle Catalina Bover
Orientació Xavier Pujol
PTSC Tomeu Prohens