Consell Escolar

Curs 22-23

En representació del claustre de professors: 

 • Leila Aguilera
 • Francisca Barceló (directora)
 • Catalina M. Bover (cap d’estudis)
 • Catalina Cortès (secretària)
 • Antònia Ferriol
 • Marga Llinàs
 • Bartomeu Oliver

En representació de pares i mares:

 • Catalina Nicolau Gayà
 • Alejandra Meseri
 • Juan Carlos Pascual
 • Mar Sancho

En representació de l’APIMA: 

 • Maria Isabel Crespí

En representació de l’Ajuntament:

 • Pep Bauzà