Títol
SUMES DE NOMBRES: PARELLS I IMPARELLS
Descripció
QUAN SUMAM NOMBRES PARELLS I IMPARELLS QUIN ÉS EL SEU RESULTAT?
Objectius
- Reconèixer els nombres parells i imparells.
- Experimentar amb les sumes de nombres parells i imparells.
- Extreure conclusions sobre les sumes de nombres parells i imparells.
Observacions
 
Imatge