Títol
Edu365
Descripció

Es una plataforma de recursos didàctics per a les distintes àrees d’educació primària. Per a cada àrea, s’hi poden trobar distintes unitats didàctiques que estan classificades per cicles. Les unitats didàctiques plantegen activitats d’exploració, de documentació, d’observació, …. i d’avaluació.

Per a infantil hi ha tota una bateria de recursos, jocs i activitats: matemàtiques, llegeix i escriu, música, el meu cos, pinta i dibuixa, entorn,...; alguns amb distints nivells.
Objectius
Cada joc treballa objectius diferents.
Observacions
Pot ser convé analitzar els diferents recursos i crear fitxes independents per als més interessants.
Imatge

Deixa un comentari