Consell Escolar

Curs 20-21

En representació del claustre de professors: 

 • Francisca Barceló (directora)
 • Cati Bauzà
 • Catalina M. Bover (cap d’estudis)
 • Catalina Cortès (secretària)
 • Bàrbara Florit
 • Elisabet Riera

En representació de pares i mares:

 • Toni Bauzà
 • Pep Toni Rodríguez
 • Jordi Puigsegur
 • Francisca Servera

En representació de l’APIMA: 

 • Juan Carlos Pascual

En representació de l’Ajuntament:

 • Pep Bauzà