Claustre de professors

Curs 21-22

Infantil

3 anys Antònia Ferriol
4 anys Ariadna Palomares
5 anys Marga Llinàs
+1 M. Cristina Jorquera
Suport Melany Arias

Primària

1r  Elisabet Riera
2n A Leila Aguilera
2n B Paco Fernández
3r Antoni Bennasar
4t A M. Antònia Fiol
4t B Pere Duran
Tomeu Oliver
6è A Cati Torrens
6è B Bàrbara Florit

Especialistes

Educació Física Cati Bauzà
Llengua anglesa Francesc Ferrer
Música Margalida Crespí
Pedagogia Terapèutica Coloma Mulet
Audició i Llenguatge Alba Valero
Religió Francesca Coll
Orientació Xavier Pujol
PTSC Tomeu Prohens