Valoració:No valorat, 1 o més2 o més3 o més4 o més5
Marca-ho totDesmarca-ho tot
AMBIENT D'INVESTIGACIÓ (2)
Acollida (2)
Anglès (9)
Animals vertebrats (1)
Audiovisual (1)
CIÈNCIES SOCIALS (2)
Consciència fonològica (1)
Construccions (1)
Creativitat (4)
Càlcul mental (1)
Educació física (1)
Educació infantil (10)
Entrenament visual (1)
Equip de suport (2)
Flauta (1)
Fonologia (1)
Informació (1)
Jclic (1)
Jocs (1)
Lectura (4)
Lectura eficaç (1)
Llengua catalana (9)
Matemàtiques (8)
Medi (4)
Mesures (1)
Motricitat (2)
Música (8)
NOMBRES (1)
Naturals (3)
Oper. aritmètiques (1)
PDI (3)
Plàstica (2)
Primer cicle EP (4)
Problemes (1)
Psicomotricitat (1)
Segon cicle EP (5)
Sons (2)
Tic (6)
Treball en equip (1)
Variat (4)