La pàgina web

El sistema:

Un dels problemes més habituals de les pàgines web, especialment als Centres escolars amb pocs recursos humans que puguin dedicar-s’hi, és el manteniment dels continguts: les notícies són ràncies, les dades són caducades…

Aquest fet, que també hem patit amb les nostres passades pàgines web, ens va fer cercar solucions a aquest problema. En primer terme, i durant varis anys, varem optar pel Drupal, un gestor de continguts potent, que hem abandonat per la poca adaptació que té als centres escolars. També hem utilitzat el  Zikula, un sistema de gestió de continguts (CMS) amb un disseny molt adequat als centres escolars, que també hem abandonat per la complexitat del sistema.

Finalment, i esperam que per molt de temps, des del setembre de 2013 utilitzam el WordPress, utilitzat per més del 10% de les pàgines web del món, i per tant, amb una àmplia base d’usuaris i col·laboradors.

Aquest nou lloc web ens permet que els distints membres de la comunitat escolar, alumnes, mestres, pares… participin en la confecció i actualització dels continguts, fent del lloc web un espai més participatiu, obert, actual i interessant.

També feim ús dels blocs de google, que permeten que cada grup vagi penjant les notícies particulars de forma autònoma i fàcil.

El domini “.cat”:

Un tret d’identitat que defineix la nostra escola és la llengua catalana, que és la nostra llengua de relació i d’ensenyament. Amb l’elecció del domini “.cat” volem fer una passa més, perquè sigui també llengua d’ús en les noves tecnologies de la informació i la comunicació. El domini “.cat” és un domini genèric com el .com o el .org, però adreçat especí­ficament a la comunitat lingüí­stica i cultural catalana a Internet.

Hi ha moltes entitats que ja fan ús d’aquest domini: l’Obra Cultural Balear, el Consell de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears (UIB) l’escola Mata de Jonc, l’escola municipal de mallorquí de Manacor, l’escola Blanquerna del Pont d’Inca,  l’Ajuntament de Petra, l’Institut Menorquí­ d’Estudis (IME), l’Institut d’Estudis Eivissencs, l’escola Arrels de Perpinyà, l’escola El Puig de Catalunya…

Agraïments:

Aquest lloc web no seria possible sense la incansable i desinteressada feina de Joan Moratinos, antic pare de l’escola i autèntic webmaster d’aquest lloc.

Deixa un comentari