Títol
PASSAPARAULA
Descripció
Aquesta és una versió online del famós concurs de televisió adaptat als infants d'educació infantil.
Objectius
Treballar la consciència fonològica amb els sons inicials de les paraules,
Observacions
 
Imatge