Títol
FITXES INTERACTIVES LECTURA I ESCRIPTURA
Descripció
Objectius
Fomentar en l'alumnat l'interès per la lectura.
Afavorir la comprensió lectora.
Observacions
A aquesta pàgina , pots trobar diversitat d'activitats i també de les diferents àrees.
Les activitats són interactives i et permet veure les errades.
Imatge